]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Załuski

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Załuski

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski

tel. (23) 661 90 13, fax (23) 661 90 13 wew. 114

e-mail: ugzaluski@bip.org.pl

Strona www: www.ugzaluski.bip.org.pl, www.zaluski.pl

Powierzchnia: 10848

Liczba mieszkańców: 5687

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Załuski zajmuje powierzchnię ok. 110 km2. Gmina leży między dwoma miastami powiatowymi: Nowy Dwór Mazowiecki oraz Płońsk. Odległość Gminy od Warszawy wynosi 40 km. Odległość od lotniska Modlin 8 km. Gmina leży po obu stronach międzynarodowej trasy E77, czyli drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 571 relacji Naruszewo - Nasielsk.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Użytki rolne zajmują 9040,66 ha, co stanowi 83,342 % ogólnej powierzchni. Grunty orne w gminie zajmują 74,8 %, łąki 2 %, pastwiska 4 %, sady 2 %. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 211 podmiotów działalności gospodarczej: głównie usługi i handel. Inwestycje: 1) W 30 miejscowościach rozprowadzony jest gminny wodociąg z dwoma ujęciami wody pitnej w Kroczewie i Szczytnie, 2) Realizowany jest Gminny Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 3) Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, w 80% asfaltowych, 3) Prowadzone jest przedszkole samorządowe oraz 4 szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Budynki placówek oświatowych są sukcesywnie modernizowane, a baza dydaktyczna corocznie jest uzupełniana o nowoczesne wyposażenie. 4) Wybudowano gminne boisko do gry w piłkę nożną, 5) Wyremontowano pomieszczenia lokalowe Gminnej Biblioteki, 6) Dla głównych miejscowości Gminy tj. Kroczewo, Załuski i Szczytno opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z wydzielonymi obszarami zabudowy mieszkaniowej oraz ok. 500 ha obszarów inwestycyjnych. 7) Prowadzona jest gazyfikacja terenu Gminy.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia naszej gminy związana jest bezpośrednio z historią Północnego Mazowsza. Pierwsze informacje o najstarszych śladach osadnictwa na terenie obecnej gminy pochodzą z rejonu wsi Kamienica i można je wiązać z neolitem, z kulturą amfor kulistych (ok. 2000 - 1500 lat p.n.e). Opracowania kościelne przyjmują, że najwcześniejszą parafią na terenie obecnej gminy była Kamienica, której powstanie datuje się na schyłek XII wieku. Prawdopodobnie w tym samym wieku powstała parafia w Kroczewie. Powstanie większości starszych miejscowości obecnej gminy Załuski datowane jest na przełom XV i XVI wieku. Istniejące obiekty wpisane do rejestru zabytków to: 1) Kroczewo – Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej z XV w. 2) Szczytno – dworek drewniany i przyległy drzewostan z XIX w. 3) Zdunowo – zespół podworski : dwór murowany, park krajobrazowy i aleja lipowa z 1910 r. (w 2008 roku całkowicie odrestaurowany). 4) Kamienica - cmentarz przykościelny wyznania rzymsko- katolickiego funkcjonował już w XIV w.

Urząd Gminy Załuski Urząd Gminy Załuski
Liczba wyświetleń: 35