]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Gózd

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Gózd

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

tel. (48) 320 20 97, 384 04 00

e-mail: gmina@gozd.pl

Strona www: www.gozd.pl

Powierzchnia: 77,76 km2

Liczba mieszkańców: 8 474

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Jest  jedną  z  13  gmin  w  powiecie  radomskim. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości Gózd pochodzą z 1827r . pod nazwa Gozd /Gozdowa/ w parafii Skaryszew w powiecie radomskim w obwodzie radomskim województwa sandomierskiego. Wieś ma wówczas 23 domy i 205 mieszkańców. 1970r – Gózd – Gromada Gózd w powiecie radomskim województwa kieleckiego.  Wieś o zabudowie skupionej w odległości 20 kilometrów od Radomia. Gmina Gózd przeszła kilka podziałów administracyjnych. W 1955r w wyniku podziału jej terytorium utworzona została Gromadzka Rada Narodowa, Gromadzka Rada Narodowa w Kłonowie, Gromadzka Rada Narodowa w Klwatce. Podział ten trwał do 1972r. Dnia 01.01.1973r. powstaje Gmina Gózd poprzez połączenie trzech Gromadzkich Rad Narodowych  Gozdu,  Klwatki  i  Kłonowa.

Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Gózd. Gmina Gózd jest położona w centralnej części Polski, przy drodze krajowej Radom – Lublin. Przez Gminę Gózd przebiega droga krajowa o długości 14 km, dwie drogi wojewódzkie  i około 30 km dróg powiatowych. Gmina zajmuje powierzchnię  7776 ha z czego 7471 stanowi własność osób fizycznych.  Gmina zamieszkiwana jest przez 8474  mieszkańców (stan na koniec grudnia 2012r.) w jej skład wchodzi  20 sołectw.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 Publicznych Szkół Podstawowych i 3 Publiczne Gimnazja oraz Oddział Przedszkolny przy PSP w Goździe. Przy każdej szkole funkcjonują Palce zabaw dla dzieci i boiska wielofunkcyjne,  w tym 3 Orliki Zielone i 1 Orlik Biały.

Na terenie administrowanym przez Urząd Gminy w Goździe ochronę przeciwpożarową  zabezpiecza 8  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na terenie gminy działa 10 świetlic wiejskich w których miejscowe dzieci i młodzież korzystają z pomocy w nauce oraz mają możliwość  bezpiecznego i spokojnego wypoczynku.

Warto  zobaczyć: Na terenie  gminy znajduje się historyczny obiekt sakralny warty obejrzenia -  kościół zbudowany w roku 1935  pod wezwaniem Św. Józefa  w Kuczkach, oraz  kościół pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli  w Małęczynie. Atrakcją Gminy Gózd, jest droga  asfaltowa wybudowana na bazie traktu królewskiego biegnąca od Radomia przez Małęczyn  Grzmucin, Wojsławice, Kuczki, Gózd do Karszówki,  droga o długości 25 km  stanowi doskonałą trasę wycieczek rowerowych gdyż biegnie przez łąki, lasy i urokliwe miejsca naszej gminy.  Przy drodze usytuowane są punkty handlowo-gastronomiczne. Teren Gminy zajmuje duża ilość lasów wśród których znajdują się stawy rybne i niewielkie cieki wodne oraz jeziora wodne nazywane przez miejscową ludność Ługami : Białym, Czarnym i Żółtym.

Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina posiada herb  uchwalony w 2009r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Herbem gminy są w polu czerwonym trzy złote karcze w rozstrój, pośrodku miecz o takiej rękojeści i głowni srebrnej w słup.

Uzasadnienie symboliki: Większość wiosek gminy powstała w miejscach po wykarczowaniu nieprzebytych ostępów Puszczy Radomskiej (Kozienickiej) stąd trzy złote karcze. Na puszczańskie pochodzenie wielu wiosek gminy wskazują same ich nazwy: Gózd (niedostępny las), Kłonów, Budy, Kuczki  (szałasy leśne), Klwatka (pierwotnie Krwatka – z trudem zagospodarowany teren), Sobolów, Lipiny, Karszówka (pierwotnie Karczówka) czy Czarny Lasek. Miecz symbolizuje liczne drobne rycerstwo (Wężyków, Zgrajów, Doliwitów, Powałów, Awdańców, Jastrzębców czy Korwinitów ) oraz włodyków rozsiedlonych w kilku wioskach i leśnych osadach gminy, których zadaniem była obrona pobliskiego grodu i miasta Radomia.

Urząd Gminy Gózd Urząd Gminy Gózd
Liczba wyświetleń: 152