]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Iłża

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Iłża

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża

tel. (48) 341 22 00, 616 31 35, fax (48) 616 33 00

e-mail: ilza@ilza.pl

Strona www: www.ilza.pl

Powierzchnia: 255,82 km2

Liczba mieszkańców: 15 568

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Iłża jest jednym z piękniejszych miast powiatu radomskiego. Położona w dolinie rzeki Iłżanki na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej, na trasie Warszawa – Rzeszów. Na terenie gminy występuje 9 pomników przyrody, które są pod opieką Konserwatora Przyrody. Znaczną część gminy Iłża stanowi Obszar Krajobrazu Chronionego: „Iłża – Makowiec” Obszar ten jest bardzo malowniczy ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu, występujące rzeki oraz kompleksy leśne.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Iłża jest gminą rolniczo – przemysłową. Dominuje sektor gospodarki prywatnej. Na terenie gminy działa ok. sześciuset podmiotów gospodarczych, z tego większość w samej Iłży. Z pracy na roli utrzymuje się większość mieszkańców gminy, w rolnictwie zatrudnionych jest ok. 70% ludności. Gmina jest właścicielem terenów inwestycyjnych o powierzchni 10 ha, które stanowią podstrefę „Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA” z możliwością ich powiększenia. Najbardziej rozwojową dziedziną przedsiębiorczości jest turystyka.

Historia, dziedzictwo i kultura: Początki osadnictwa na tym terenie sięgają XI w. p.n.e. o czym świadczy 60 stanowisk archeologicznych. Największe skupisko znalezisk znajduje się po prawej stronie Iłżanki przy szosie do Chwałowic, gdzie odkryto bogate pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego. W miejscu tym już w XI w. n.e. istniał drewniano-ziemny gródek obronny, usytuowany na sztucznym wzniesieniu, które miejscowa tradycja nazwała „Kopcem Tatarskim”. Wokół grodu rozwinęła się rzemieślniczo – kupiecka osada, a w niej wzniesiony został drewniany kościół. Osada ta już jako Iłża, uzyskała w I poł. XIII w. prawa miejskie (na prawie niemieckim). Jako „stolica” dóbr biskupich w północnej Małopolsce stała się ona ważnym ośrodkiem kolonizacji terenów na północ od Gór Świętokrzyskich, prowadzonej przez bpa Iwo Odrowąża. Od początku I wojny światowej miasto przechodziło z rąk do rąk. Iłża odzyskała niepodległość już w październiku 1918 r. kiedy to żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczęli rozbrajanie Austriaków. W 1926 r. Iłża uzyskała ponownie prawa miejskie. Świadectwem bogatej historii Iłży są jej zabytki: 1. Iłża posiada zabytkowy układ urbanistyczny 2. Grodzisko - tzw. "Kopiec Tatarski" 3. Ruiny zamku biskupów krakowskich. 4. Średniowieczne mury obronne – (połowa XIV w.) rozebrane w 1821 r. Obudowane w XVIII wieku domami i budynkami gospodarczymi, były wykorzystywane jako gotowe ścianki i dzięki temu przetrwały do dziś w kilku miejscach starej części miasta. 5. Średniowieczna baszta miejska 6. Kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP z I połowy XVII w. 7. Zespół Kościoła i Szpitala Św. Ducha - kościół murowany erygowany w 1448 r. 8. Piec Garncarski - wzniesiony w połowie XIX wieku 9. Kościół Panny Marii - w miejscu dawnego modrzewiowego z 1472r. 10. Zespół pałacowo – parkowy w Krzyżanowicach. 11. Dom Sunderlandów.

Iłża Iłża
Liczba wyświetleń: 42