]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Kowala

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Kowala

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Kowala, Kowala 105 a, 26-624 Kowala

tel. (48) 610 17 60, fax (48) 610 17 22

e-mail: kowala@kowala.pl

Strona www: www.kowala.pl

Powierzchnia: 74,7 km2

Liczba mieszkańców: 11 600

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Kowala położona jest w powiecie radomskim, w południowej części województwa mazowieckiego. Od strony północnej Kowala graniczy z Radomiem, od wschodu z jego osiedlami mieszkaniowymi i gminą Skaryszew, od południa z gminami Orońsko i Wierzbica, a od zachodu z gminą Wolanów. Położenie geograficzne gminy Kowala, w bezpośredniej bliskości aglomeracji miejskiej oraz dogodnych szlaków komunikacyjnych, daje szczególne możliwości jej rozwoju.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na obszarze gminy przyległym do Radomia przeważa zabudowa podmiejska z dynamicznie rozwijającą się sferą usług, natomiast jej południowa część to region typowo rolniczy. Spośród kilkuset przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy Kowala najważniejsze znaczenie mają firmy transportowe. Gmina Kowala przeżywa w ostatnich latach intensywny rozwój. Najwięcej udało się zmienić w zakresie stanu gminnych dróg. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowano ponad 20 inwestycji drogowych. Niezmiernie istotne była modernizacja drogi wojewódzkiej z Kowali do Parznic wraz z budową ronda oraz trasy z Kowali do Augustowa. Warto dodać, że dostępność komunikacyjna gminy będzie jeszcze lepsza dzięki budowie południowej obwodnicy Radomia. Inną sferą, w której wiele się zmieniło jest baza sportowo - rekreacyjna. W Kowali powstała hala sportowa, zespół boisk i muszla koncertowa, w Mazowszanach kompleks „Orlik 2012”, a w Kosowie i Bardzicach wielofunkcyjne boiska. Bez wątpienia wielkim sukcesem władz gminy Kowala jest pozyskiwanie dotacji na inwestycje i projekty społeczne. Ze środków UE finansowane jest największe gminne przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska – budowa ponad 230 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowym atutem gminy jest uporządkowanie gospodarki przestrzennej - od 2012 roku znaczna część gminy objęta została nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Kowala i jej okolice mają ciekawą historię, bogatą kulturę i tradycję. W źródłach historycznych niektóre miejscowości z naszego regionu pojawiają się już na przełomie XIII i XIV w. Do najważniejszych zabytków zalicza się modrzewiowy kościół w Bardzicach z XVIII wieku oraz barokowy kościół św. Wojciecha w Kowali. Na terenie gminy Kowala mają swoje siedziby: urząd gminy, urząd pocztowy, gminny ośrodek pomocy społecznej, świetlica środowiskowa "Szansa", samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pięć publicznych szkół podstawowych, publiczne gimnazjum, publiczne przedszkole, publiczna biblioteka wraz z filiami, banki spółdzielcze, sześć kościołów parafialnych, apteka, kluby sportowe, cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. Swoje usługi oferują także gabinet weterynaryjny, stacje paliw, motel, lokale gastronomiczne i inne zakłady usługowe. Gmina Kowala od wielu lat pielęgnuje pamięć o wydarzeniach powstania styczniowego, organizując corocznie cykl imprez poświęconych „Bitwie pod Kowalą” - jednej z największych potyczek wojsk polskich i armii carskiej rozegranych w 1863 na ziemi radomskiej. Ważnym punktem rocznicowych obchodów jest widowisko plenerowe z udziałem kilkunastu grup rekonstrukcji historycznej reżyserowane przez znanego radomskiego historyka Przemysława Bednarczyka, autora filmu „Rok 1863”. Podczas „Dni Kowali” odbywa się szereg wydarzeń upamiętniających ówczesnych bohaterów, a prezentacja powstańczych dziejów ma atrakcyjne formy, wpisujące się w ideę promocji nowoczesnych postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, zgodnie z hasłem „Patriotyzm Jutra”. Prezentowane w interesujący sposób wydarzenia historyczne przeplatają się z wieloma atrakcjami, w które obfituje festyn rodzinny.

Liczba wyświetleń: 81