]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pionki

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Pionki

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki

tel. (48) 341 42 00, fax (48) 341 42 04

e-mail: burmistrz@pionki.pl

Strona www: www.pionki.pl

Powierzchnia:  1 840 ha

Liczba mieszkańców: 19 120

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Pionki, to miasto położone w centralnej Polsce w województwie mazowieckim, w sercu Puszczy Kozienickiej, 100 km w kierunku południowym od Warszawy. Pomimo, iż Pionki nie leżą przy głównych drogach krajowych, mają z nimi dobre połączenia:
• 98 km od Warszawy
• bliska odległość dużych miast: Radom – 22 km, Kielce – 100 km, Lublin – 90 km
• droga krajowa Poznań–Łódź–Radom–Lublin (w odległości 15 km)
• droga krajowa Kraków–Kielce–Radom–Warszawa–Gdańsk (w odległości 20 km)
• droga ekspresowa S7 Radom–Warszawa–Gdańsk
• magistrala kolejowa Kielce–Radom–Lublin
• bezpośrednie połączenia kolejowe (towarowe i pasażerskie)
• Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie (w odległości 98 km)
• od 2013 r. Port Lotniczy w Radomiu (cargo– w odległości 22 km)

Pionki posiadają walory, które stanowią o ich atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej. Wiąże się to z usytuowaniem miasta  na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo oraz z zagospodarowaniem 16 ha Stawu Górnego i terenów Puszczy Kozienickiej. Położenie miasta na skraju Puszczy, wśród bogatej szaty roślinnej, niepowtarzalnych krajobrazów oraz bogato rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna zachęcają do korzystania z oferty rekreacyjnej miasta.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Pionki są miastem przemysłowym, w którym dominującą rolę odgrywał przemysł chemiczny. Zakład Tworzyw Sztucznych „Pronit”, który powstał na bazie Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących, był głównym pracodawcą przez dziesięciolecia nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też gmin sąsiednich. Upadek państwowych zakładów przemysłowych spowodował dostępność dużej strefy obszarów inwestycyjnych dla przemysłu oraz wzrost znaczenia prywatnego sektora gospodarczego.

Miasto dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną, posiada dobrze rozwiniętą sieć telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, jest w pełni zgazyfikowane, bardzo duży odsetek mieszkańców korzysta ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, sieci ciepłowniczej; miasto jest również właścicielem oczyszczalni ścieków, która zapewnia oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych.
Podstawowe gałęzie gospodarki to produkcja materiałów chemicznych takich jak: kleje, materiały wybuchowe, proch; produkcja amunicji oraz przemysł drzewny; produkcja tarcicy, płyt meblowych; przetwórstwo odpadów, przemysł spożywczy. Miasto dysponuje wysokim potencjałem zarówno gospodarczym jak ludzkim, a dzięki staraniom władz, Pionki stały się jednym z atrakcyjniejszych do inwestowania miejsc w województwie.

Miasto jest zainteresowane  wszelką działalnością gospodarczą tworzącą nowe miejsca pracy, szczególnie z wykorzystaniem terenów po byłych, upadłych zakładach np. w Pionkowskim Parku Przemysłowym Pronit powstałym na terenie dawnego ZTS „Pronit” oraz na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Miasto Pionki oferuje do wykorzystania na produkcję przemysłową ponad 200 ha zabudowanego terenu , wyposażonego we wszelkie media konieczne do produkcji takie jak: średnie i wysokie napięcie, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, asfaltowe drogi dojazdowe.
Specjalna Strefa Ekonomiczna  w Pionkach.

Rejon inwestycyjny Pionki obejmuje atrakcyjnie położone tereny typu „green field” o łącznej powierzchni 19,11 ha. Istnieje możliwość szybkiego powiększenia terenów należących do strefy w Pionkach – wybór i lokalizacja nowych projektów w TSSE. W rejonie inwestycyjnym Pionki w ramach TSSE działają: Drewup sp. z o.o. – producent płyt meblowych i mebli oraz Soudal Manufacturing sp. z o.o. – producent klejów, pianek, uszczelniaczy do okien.

Więcej na temat warunków do inwestowania : www.inwestycje.pionki.pl , www.pionki.pl
Miasto Pionki oprócz aktywnego pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych skutecznie pozyskuje środki unijne oraz środki publiczne. W ciągu ostatnich lat na modernizację obiektów użyteczności publicznej oraz remont arterii miejskich wydatkowano ponad 41 mln zł, w tym ponad 20,7 mln. zł  dofinansowania ze środków unijnych i krajowych. Realizowane inwestycje wpływają znacząco na poprawę życia mieszkańców.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pionki są miastem powstałym w okresie międzywojennym w wyniku realizacji programu Centralnego Okręgu Przemysłowego i nieprzypadkowo zwane są kolebką polskiego przemysłu zbrojeniowego i chemicznego. W 1921 r. roku podjęło decyzję budowy Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących. Wytwórnie zlokalizowano w centrum Puszczy Kozienickiej.  W latach 1936–1939 Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących w Pionkach była jednym z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych.

Po zakończeniu II wojny światowej,  zakład został odbudowany i wznowił produkcję. Dzięki temu przez następne 45 lat zaliczał się do największych producentów branży chemicznej w Polsce. W latach 1950–1970 pracowało w nich od 5 do 10 tysięcy osób. Produkowano płyty długogrające, tworzywa, kleje, materiały wybuchowe i amunicję.

Pionki Pionki
Liczba wyświetleń: 190