]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Wolanów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Wolanów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

tel. (48) 618 60 51, 618 60 67, 618 60 15, fax (48) 618 79 41

e-mail: gmina@wolanow.pl

Strona www: www.wolanow.pl

Powierzchnia: 82,85 km2

Liczba mieszkańców: 8 629

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Wolanów położona jest w zachodniej części Równiny Radomskiej stanowiącej strefę przejściową pomiędzy Wyżyną Kielecko- Sandomierską z Kotliną Kozienicką. Jest to obszar o wysokości od 150 do 200 m n.p.m. o powierzchni lekko falistej. Teren gminy Wolanów położony jest w zlewni rzeki Radomki. Przez teren gminy przepływają rzeki dopływy Radomki – Szabasówka, Jabłonica, Garlica oraz Dobrzyca z bezimiennymi ciekami. Lesistość terenu gminy wzrasta i obecnie jest na poziomie pow. 11 %.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Wolanów jest gminą wiejską o funkcji rolniczej. Ośrodek administracyjny i usługowy gminy znajduje się w Wolanowie. Głównymi funkcjami zewnętrznymi gminy jest produkcja rolna, a tylko w niewielkim zakresie produkcja nierolnicza. W poszczególnych sekcjach dominują różne formy działalności usługowej, przede wszystkim handlowej. Nieco mniejszą pozycje stanowi budownictwo, drobny przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny, podmioty z branży chemicznej. Znaczącymi zakładami na rynku lokalnym są podmioty specjalizujące się w produkcji i sprzedaży: - rur z tworzyw sztucznych, kolumn wodnych, sprzętu hydraulicznego i CO,/PIPE-LIFE/ - śrub, nakrętek, wkrętów, konfirmantów, drutu, nitów, oraz wyrobów nietypowych – na zamówienie klienta,/DAKMET/ - wyrobów mleczarskich spełniających wymagania kontroli jakości HACCP i ISO 9001,/FIGAND/ - mięsa, wędlin i drobiu, /BIAK-MAS/ - lakierów i rozpuszczalników dla przemysłu meblarskiego,/Zakład Syntezy/ Przedsiębiorstwo PRYMUS-AGD, to hurtowania i sieć sklepów artykułów gospodarstwa domowego. Potencjalnymi miejscami pracy poza rolnictwem są usługi na rzecz rolnictwa, drobny przemysł i handel. W strukturze agrarnej dominuje sektor prywatny. Położenie gminy Wolanów w zasięgu oddziaływania dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Radom, stwarza dogodne warunki rozwoju rolnictwa, głównie agroturystyki i produkcji żywności. Rozwój inwestycji w gminie podąża za potrzebami społeczności w zakresie potrzeb bytowych, usług związanych z ochroną i rehabilitacją zdrowia, jak również związanych ze sportem, kulturą, oświatą i rekreacją. W zachodniej części gminy powstała sieć kanalizacyjna, przeprowadzono modernizację budynku, w którym utworzono odział rehabilitacji. W roku 2013 w Wolanowie wybudowana została hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej. Planowana jest również budowa boiska sportowego w Wolanowie.

Historia, dziedzictwo i kultura: W połowie XV w. na obszarze wsi Kowale założyli Habdankowie Wolę Kowalską”, która wg Długosza nazywała się Wolą św. Doroty. W 1508 roku Wola Kowalska płaciła podatku 4 grzywny i 26 groszy. W rejestrze poborowym z 1569 roku miejscowość wymieniona jest jako Wola Kowalska. Należy nadmienić, że Kowale znane były w połowie XV w. Też inaczej – Duszocina od Duszoty, herbu Habdank, który był założycielem i właścicielem wsi. Inne źródło historyczne (archiwum parafialne parafii Wolanów) podaje, że nadanie praw miejskich na gruntach wsi Wola św. Doroty nastąpiło na mocy przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1773r. Założycielem miasta Wolanów był Ignacy Jankowski. Miasto otrzymało przywilej odbywania cotygodniowych targów. Pierwszą wzmianką historyczną po zmianie nazwy miejscowości na Wolanów jest „Post Lexicon” Crisusa, który w 1802 roku nazywa Wolanów „targowiskiem z kościołem i pałacem”. Prawa miejskie Wolanów utracił w roku 1896. Najstarszą miejscowością w gminie jest wieś Sławno. Pierwsza historyczna wzmianka o tej miejscowości „ wieś Sławno juxta Radom” jest zawarta w bulli papieża Hadriana IV z roku 1155. Najstarsze obiekty na terenie gminy Wolanów znajdują się w miejscowości Mniszek – jest to część kościoła z 1667 r. (kaplica s. Józefa przylegająca do kościoła od strony północnej) oraz stojąca ok. 50 m od drogi krajowej kamienna figurka z 1607r. W miejscowości Strzałków w zabytkowej części parku znajduje się pałac z XIX wieku a w Wolanowie znajdował drewniany kościół św. Doroty z XVIII wieku. Na terenie gminy Wolanów funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie oraz Gminne Centrum Kultury. Samorządowe instytucje kultury prowadzą zajęcia taneczne, sportowe, muzyczne, teatralne, plastyczne, językowe, komputerowe dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów. Są one organizatorami lub współorganizatorami wielu przedsięwzięć takich jak: spotkania z pisarzami, wernisaż prac malarskich, plenery malarskie, wystawa rzeźby i intarsji artystycznej itp.

Urząd Gminy Wolanów Urząd Gminy Wolanów
Liczba wyświetleń: 137