]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Mochowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Mochowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

tel. (24) 276 33 33, fax (24) 276 31 78

e-mail: mochowo@wp.pl

Strona www: www.mochowo.pl

Powierzchnia: 14 357 ha

Liczba mieszkańców: 6 295

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mochowo jest położona w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Przez gminę przepływa rzeka Skrwa Prawobrzeżna. Wzdłuż rzeki Skrwy przez większość terenu gminy ciągnie się Obszar Krajobrazu Chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej”. Lasy w gminie zajmują powierzchnię ponad 2000ha. Przy drogach można spotkać typowe dla mazowieckiego krajobrazu wierzby.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Mochowo ma charakter rolniczy, tereny rolne stanowią 79% jej powierzchni. Nieskażone środowisko przyrodnicze i dogodne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa. W strukturze własności dominuje gospodarka indywidualna. Przeważają gospodarstwa o pow. od 5 do 20ha.W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i kukurydzy, w hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. Gmina jest prawie w 100% zwodociągowana oraz częściowo skanalizowana. Na terenach, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na terenie gminy są trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Przy szkołach w Bożewie i Mochowie są hale sportowe. W 2012r. w Mochowie wybudowano kompleks boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012". Wiosną 2013r. rozpocznie się budowa sali gimnastycznej w Ligowie wraz z rozbudową, przebudową istniejącej szkoły. W trakcie uzgodnień jest dokumentacja dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Mochowie. Systematycznie prowadzone są prace modernizacyjne na drogach gminnych. W Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 168 podmiotów gospodarczych.

Historia, dziedzictwo i kultura: W wyniku reformy administracyjnej w 1972r. z dniem 1 stycznia 1973r. utworzono Gminę Mochowo z siedzibą w Mochowie, w skład której weszły trzy byłe Gromadzkie Rady Narodowe: w Bożewie, w Ligowie i w Mochowie. Granice terytorialne gminy obowiązują do dziś. Gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne z Sierpcem i Płockiem. Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 541 oraz nr 539. Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie, Szkoła Podstawowa w Ligowie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie oraz Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie. Na terenie gminy jest równie Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie oraz dwie jej filie w Bożewie i Ligowie. W GBP w Mochowie oraz w Centrum Kształcenia na Odległość w Ligowie można korzystać nieodpłatnie z Internetu. Przez teren Gminy przebiega czerwony szlak PTTK im. Bolesława Krzywoustego. Działalność społeczno-kulturalną prowadzą ochotnicze straże pożarne, których jest na terenie gminy 10 oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Mochowie wraz z chórem "Złota Jesień". Przy OSP w Bożewie i Mochowie istnieją orkiestry dęte. Działalność sportową prowadzi Ludowy Klub Sportowy "Sparta Mochowo". W gminie organizowane są następujące imprezy kulturalno-sportowe: turniej tenisa stołowego, halowy turniej piłki nożnej drużyn OSP, halowy turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy, rodzinny festyn sportowy, gminne zawody sportowo-pożarnicze, biesiada seniorów, dożynki.

Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego
Liczba wyświetleń: 37