]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sierpc

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Sierpc

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

tel. (24) 275 86 86, fax (24) 275 86 33,

e-mail: info@sierpc.pl

Strona www: www.sierpc.pl

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Dzisiejszy Sierpc, to osiemnastotysięczne miasto, położone przy drodze krajowej nr 10, w dolinie płynącej meandrami Sierpienicy. Jest to teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Podjęte w minionych kilkunastu latach, a ostatnio zintensyfikowane wysiłki samorządu, spowodowały, że Sierpc dysponuje dobrą infrastrukturą techniczną. Nie ma problemu z podażą energii elektrycznej, miasto dysponuje gazem ziemnym, co poprawiło znacznie jego ekologiczny wizerunek. Nie ma problemu z ilością wysokiej jakości wody, pochodzącej z ujęć głębinowych. Posiadamy, ciągle rozbudowywaną, sieć kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, należącą, ze względu na parametry, do najnowocześniejszych w kraju. Większość zasobów mieszkaniowych jest ogrzewana przez kotłownię miejską, a coraz więcej domów jednorodzinnych przechodzi na gazowe, co dla jakości środowiska naturalnego ma znaczenie oczywiste. Ważnym wydarzeniem 2012 roku było otwarcie Centrum Kultury i Sztuki, które utworzono poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury. Jego realizację umożliwiło pozyskanie znaczącej dotacji unijnej. Innym zadaniem współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, było stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, inwestycja ta pozwoliła wdrożyć system segregacji odpadów, który wpłynie na ochronę środowiska i poprawi jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Historia, dziedzictwo i kultura: SIERPC, położony na północno-zachodnich rubieżach województwa mazowieckiego, należy do najstarszych grodów Mazowsza Płockiego. Prawa miejskie otrzymał w 1322 roku, ale pierwsze odnotowane wzmianki o mieście pochodzą z 1065 roku. Od zarania swoich dziejów, aż po lata sześćdziesiąte XIV wieku, był własnością książęcą i królewską. Od schyłku XV wieku wchodzi w skład Korony. Bliskość zagrażających tym ziemiom Prusów, a później Krzyżaków, zdecydowała o powołaniu kasztelanii. Od początku XV wieku Sierpc jest, mimo skomplikowanej struktury własnościowej, miastem prywatnym, jego właścicielami są Sieprscy. W XIV-XVI wiekach Sierpc był niezwykle silnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Utrzymywano kontakty handlowe z Zakonem Krzyżackim i miastami nadwiślańskimi. Na całym Mazowszu Płockim powszechnie znane było i wysoko cenione piwo z sierpeckich browarów, bo było ich kilka. Jeszcze dalej sięgała sława sierpeckich sukienników, którzy za wysoką jakość swoich wyrobów zostali wyróżnieni w 1509 roku przez króla Zygmunta Starego. Dynamiczny rozwój Sierpca przerwał potop szwedzki. W dalszych wiekach Sierpc przechodził różne koleje wynikające z konsekwencji zaborów, różne też bywało jego miejsce na mapie administracyjnej. Skansen to jedna z największych atrakcji turystycznych Sierpca. Muzeum Wsi Mazowieckiej usytuowane jest poza miastem, na pięknie położonym terenie nad rzeką Sierpienicą, tuż przy jej ujściu do Skrwy. Muzeum zdaje się wciąż tętnić życiem, gdyż obok zabudowań znajdują się ogródki warzywne i kwiatowe, sady owocowe, prowadzone są tu uprawy oraz hodowane zwierzęta. Park etnograficzny to największy, ale nie jedyny pomnik historii. Imponująca jest także lista zabytków sakralnych – kościoły: pw. Św. Ducha, z częściowo zrekonstruowaną gotycką polichromią, św. Wita, Modesta i Krescencji (Farny), św. Maksymiliana Kolbego oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze słynącą łaskami figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

- -
Liczba wyświetleń: 33