]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sierpc

Nazwa jednostki: Powiat ziemski sierpecki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc

tel. (24) 275 91 01,

e-mail:  starosta@powiat.sierpc.pl

Strona www: www.powiat.sierpc.pl

Powierzchnia: 852,89 km2

Liczba mieszkańców: 55 770

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat sierpecki położony jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego. Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając Ziemię Płocką i Dobrzyńską. Powiat sierpecki obejmuje gminy: Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz i miasto Sierpc, które jest stolicą powiatu i jednocześnie siedzibą Starostwa Powiatowego. Graniczy z powiatami: żuromińskim i płockim leżącymi w obrębie województwa mazowieckiego oraz z powiatem lipnowskim i rypińskim z województwa kujawsko – pomorskiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powiat Sierpecki ma typowo rolniczy charakter. Z osób zamieszkujących tereny powiatu 60% to ludność mieszkająca na wsi. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 8 – 11ha, w uprawach  dominują zboża i ziemniaki, zaś w hodowli trzoda chlewna i bydło. Żyzne gleby, małe zanieczyszczenia środowiska, korzystne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa i związanego z nim przemysłu rolno – spożywczego. Wyprodukowana tutaj żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sierpecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych.
Żyzne gleby, małe zanieczyszczenie środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne sprawiają, że wyprodukowana tutaj żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sierpecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych.
Działalność gospodarcza na terenie powiatu sierpeckiego jest rozwinięta w wysokim stopniu. W powiecie działa Sierpecki Związek Gospodarczy, który skupia aktywnych lokalnych przedsiębiorców. Zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodarczych prowadzących różnokierunkową działalność: handlową, produkcyjną i usługową. Dominującymi branżami gospodarki jest przemysł rolno – spożywczy, przemysł drzewny, metalowy i odzieżowy.
Największe zakłady Powiatu: Kasztelan Browar Sierpc S.A., - producent kilku odmian piwa, Cargill Polska S.A., - producent pasz, Zakłady Przetwórstwa Mięsa “Olewnik”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ZPC “Wiepol”, PW “Skrawmet”, GMW “Techmet”.

Historia, dziedzictwo i kultura: Sierpc jest nie tylko sercem gospodarczym powiatu, ale i kulturalnym. Ożywioną działalność prowadzi Centrum Kultury i Sztuki, który ma na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży z zakresu różnych form. Przy Domu Kultury pracują: Ludowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka”, zespół dziecięcy „Bąble” oraz młodzieżowe zespoły muzyczne. Ponadto odbywają się tu zajęcia plastyczne, rzeźbiarskie, teatralne, muzyczne, tańca ludowego, aerobiku jak również zabawki miękkiej..Od kilku lat organizuje latem malarsko – rzeźbiarskie Ogólnopolskie Plenery Plastyczne.

Na obrzeżach miasta znajduje się Muzeum Wsi Mazowieckiej zwane popularnie Skansenem. Jest to jedna z najpiękniejszych placówek w kraju. Skansen obejmuje obszar 60 ha ze zrealizowanym zespołem osadniczym rzędówką, zespołem karczemnym i odtworzonym zespołem dworskim. Prezentuje tradycyjną kulturę mieszkańców wsi mazowieckiej od drugiej połowy XIX wieku do lat 50-tych dwudziestego wieku. Do zwiedzania udostępnionych jest 11 zagród w układzie wiejskim, zespół karczemny oraz w zespole dworskim obiekt sakralny - XVII  wieczna kaplica przeniesiona z Dębska k/ Żuromina.

Drewniane, bielone chaty kryte słomianymi strzechami stodoły, obory i budynki gospodarcze, roślinność w ogródkach, na polach i przy drogach przenoszą nas w przeszłość. Pełne wyposażenie wnętrz stwarza wrażenie życia i obecność ludzi. W najstarszych obiektach prawie wszystkie przedmioty wykonane są z tanich i powszechnie dostępnych surowców: z drewna, gliny oraz włókna roślinnego lub zwierzęcego. Późniejsze izby – kuchnie, alkierze i pokoje stają się coraz bardziej zróżnicowane w zależności od stanu zamożności, pojawia się coraz więcej przedmiotów produkcji fabrycznej. Istotnym elementem dekoracji wnętrz są liczne obrazy wiszące na ścianach oraz dekoracje papierowe: piękne ażurowe firanki w oknach, barwne bukiety kwiatów, pająki o różnorodnych formach. Pokazane są zajęcia i rzemiosło wiejskie: tkactwo, szewstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, wypiek chleba, przerób mleka, miodu, itp.

Bardzo istotnym elementem zagospodarowania ekspozycji jest zieleń. Przy chałupach są ogródki kwiatowe z tradycyjną roślinnością, rosną tam malwy, piwonie, złota kula, bzy, jaśminy i inne. Między zagrodami znajdują się sady, łąki i poletka uprawne, gdzie można obejrzeć różne gatunki roślin uprawianych na wsi mazowieckiej: żyto, owies, proso, len, grykę i inne.  Kolejnym elementem ożywiającym wieś są hodowane zwierzęta: konie, kozy, owce, kury, kaczki, gęsi, itp.

Wystrój wnętrz związany jest z kalendarzem dorocznym. Stosownie do danych okresów prezentowane są wystawy: „Boże Narodzenie na Mazowszu”, „Wielkanoc na Mazowszu” oraz „Rok polski w tradycyjnych, codziennych zajęciach”. Na terenie skansenu znajdują się polany, które wykorzystywane są do celów rekreacyjnych. Zwiedzający mogą również przejechać się bryczką, wozem i w siodle. Urok i klimat tego miejsca sprawiły, iż właśnie tutaj wielu reżyserów postanowiło nakręcić część zdjęć do swoich filmów, m.in.: „Kapitan Konrad”, „Szwadron", „Ogniem i mieczem", „Pan Tadeusz",  „Przeprowadzki”.

Powiat sierpecki jest kolebką twórczości ludowej. Do wybitnych twórców ziemi sierpeckiej należy Edmund Szpanowski, którego rzeźby znajdują się na wszystkich kontynentach świata, zdobią mieszkania artystów, polityków, premierów i prezydentów. Rzeźba Matki Boskiej Sierpeckiej znajduje się w zbiorach Watykanu. Artysta jest laureatem wielu konkursów, uczestnikiem wystaw, przeglądów i plenerów rzeźbiarskich. Sławnym ośrodkiem rzeźby ludowej jest również Zawidz. Miejscowi twórcy - Jan i Waldemar Krajewscy, Grzegorz Goczyński, Stanisław Dużyński oraz Piotr Szuszczewicz (kowalstwo artystyczne) należą do czołówki rzeźbiarzy ludowych w kraju. Jednym z bardziej znanych dzieł tego typu są stacje drogi krzyżowej znajdujące się wokół kościoła parafialnego w Zawidzu.

Liczba wyświetleń: 108