]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Szczutowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Szczutowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Szczutowo, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo

tel. (24) 276 71 67, fax (24) 276 71 96

e-mail: gmina@szczutowo.pl

Strony www: www.szczutowo.nowybip.pl, www.e-szczutowo.pl

Powierzchnia: 112,62 km2

Liczba mieszkańców: 4 463

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Szczutowo to gmina wiejska położona w centrum kraju na pograniczu woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego w powiecie sierpeckim. Gmina stanowi 13,2% powierzchni powiatu. Obejmuje 25 sołectw i 30 miejscowości. Jest to gmina o rzadko spotykanych naturalnych walorach, rekreacyjno-wypoczynkowych. Czysta woda-różnorodność ryb i ptactwa, rozległe obszary leśne, a w nich obfitość grzybów, jagód i zwierzyny, brak przemysłu i jego wpływów- wszystko objęte urzędowo strefą chronionego krajobrazu

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dominującą funkcja gminy Szczutowo jest rolnictwo. Cały obszar rolniczego użytkowania przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Dominuje uprawa zbóż. W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma produkcja mleka i chów trzody chlewnej. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe (340 uczniów), 2 gimnazja (278 uczniów), hala sportowa i biblioteka publiczna. Do głównych inwestycji ostatniej dekady należą m.in.: - Budowa wodociągów na terenie gminy; - Budowa kanalizacji sanitarnej; - Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczutowie i Gójsku; - Budowa boisk sportowych Szczutowie i Gójsku; - Budowa placów zabawa w Gójsku i Szczutowie; - Rozbudowa i modernizacja budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zespołu opieki zdrowotnej w Gójsku i Szczutowie; Najważniejsze inwestycje planowane w latach 2013-2015: - Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie; - Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku; - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum Gójska; - Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w miejscowościach Podlesie, Blinno, Szczutowo, Wola Stara, Mierzęcin pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Historia administracji gminy Szczutowo sięga 1864 roku. Mocą ustawy z 2 marca utworzona zostaje dość duża na ówczesne czasy gmina Szczutowo. Odmienne były jednak granice gminy, obejmujące swoim zasięgiem 55 miejscowości. Była to wówczas największa gmina w powiecie rypińskim woj. warszawskiego. Reforma administracji z 1938 roku włącza powiat rypiński (w tym również gminę Szczutowo) do województwa pomorskiego wyłączając z jej terytorium kilka miejscowości. Po wyzwoleniu Szczutowa z dnia 19 stycznia 1945 roku przez szereg lat kształtuje się nowa koncepcja ustrojowa państwa. Podział terytorialny kraju z 1954 roku dokonuje kolejnych zmian granic gminy. Gmina tym razem należy do województwa warszawskiego, jednocześnie wyłącza się z jej obszaru kolejnych 6 miejscowości. W 1975 roku gmina Szczutowo staje się częścią utworzonego województwa płockiego. Od dnia 1 stycznia 1999 roku gmina Szczutowo znajduje się w granicach administracyjnych nowo powstałego województwa mazowieckiego powiatu sierpeckiego. W dniu 16 listopada 1998 roku Samorząd Gminy ustanowił herb gminy Szczutowo. Na terenie Gminy znajdują się spora liczba zabytków, głównie sakralnych, m.in.: - kościół parafialny w Szczutowie- drewniany z XV w.; - kościół filialny w Bliznie- drewniany, wzniesiony w 1720 r.; - cmentarz w Szczutowie z mogiłą powstańców z 1863 r.; - kościół parafialny w Gójsku 1906 r.

panorama panorama
Liczba wyświetleń: 36