]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Brochów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Brochów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

tel. (22) 725 70 03, fax (22) 725 70 51

e-mail: gmina@brochow.pl

Strona www: www.brochow.pl

Powierzchnia: 117 km2

Liczba mieszkańców: 4 288

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Brochów położona jest w woj. mazowieckim, powiecie sochaczewskim, w odległości 54 km od Warszawy. Od strony północnej granicę gminy stanowi rzeka Wisła, od zachodniej rzeka Bzura. Od strony wschodniej gmina graniczy z gminami Leoncin i Kampinos. Południową granicą gminy jest bezpośrednia granica z miastem powiatowym­ Sochaczew. Cała gmina położona jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Znaczny jej obszar zajmują lasy Puszczy Kampinoskiej. Przez środek gminy przepływa rzeka Łasica.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina ma typowo rolniczy charakter. 800 indywidualnych gospodarstw skupionych jest na 6 tysiącach hektar6w. Znaczny obszar gruntów rolnych stanowią użytki zielone. Spowodowało to rozwój hodowli bydła. Ponadto hoduje się trzodę chlewną, uprawia zboże i ziemniaki.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsza wzmianka o Brochowie pochodzi z 1113 roku i dotyczy drewnianego kościoła pobudowanego kilkanaście lat wcześniej. W XII wieku wieś była własnością Oltona, Wojewody Mazowsza i Kujaw. Olton zapisał Brochów opatom z Czerwińska. W 1304 roku Bolesław II przekazał tę miejscowość w lenno rycerzowi Janowi Sówce z rodu Przewdziców. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś stała się własnością rodziny Lasockich, herbu Dołęga. W 1666 roku król Jan Kazimierz nadał wsi prawa miejskie, lecz lokacja nie doszła do skutku i Brochów nie uzyskał statusu miasta. Gmina Brochów ( do 31.12.1995 roku Gmina Tułowice ) powstała w latach 70 - tych w wyniku połączenia Gromadzkich Rad Narodowych w Wilczu Tułowskim i Wólce Smolanej. Do reformy administracyjnej w latach 70 - tych należała do powiatu sochaczewskiego. W wyniku likwidacji powiatów znalazła się w województwie stołecznym warszawskim, zaś Sochaczew w województwie skierniewickim. W latach 70 - tych i 80 - tych centrum administracyjne gminy przeniesione zostało do Brochowa. Nazwa gminy jednak pozostała nie zmieniona. Dopiero w 1995 roku po konsultacjach z mieszkańcami gminy Rada Gminy zlożyła wniosek do Rady Ministrów o zmianę nazwy z Tułowice na Brochów. Z dniem 01.01.1996 roku obowiązuje nazwa aktualna, czyli Gmina Brochów.

Liczba wyświetleń: 27