]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Młodzieszyn

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Młodzieszyn

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

tel. (46) 864 17 50, fax (46) 864 17 65

e-mail: ugmlodzieszyn@o2.pl

Strona www: www.mlodzieszyn.esochaczew.pl

Powierzchnia: 117,1 km2

 

Liczba mieszkańców: 5 613

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Młodzieszyn położona jest w zalewie rzeki Bzury i Doliny Wisły, w zasięgu dwóch jednostek fizjograficznych: Kotliny Warszawskiej i Równiny Kutnowskiej, należących do Niziny Środkowomazowieckiej i wchodzących w skład Nizin Środkowopolskich. W środkowej części Gminy znajduje się duży kompleks leśny, wokół którego rozpościerają się pola uprawne. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 50 łącząca się z drogą krajowa nr 2, co sprawia, że Młodzieszyn jest doskonałym miejscem dla inwestycji.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Przemysł: Teren gminy Młodzieszyn, pomimo korzystnej lokalizacji oraz dobrej komunikacji ma słabo rozwinięty przemysł. Praktycznie na terenie gminy brak jest zakładów produkcyjnych. Działa tutaj około 300 podmiotów gospodarczych posiadających REGON, z czego 90% to drobne zakłady o charakterze handel obwoźny (22), transportowym (38), budowalano-remontowym (19), zakłady naprawy samochodów (18), zakłady stolarskie (6) i inne. Rolnictwo: Główna gałęzią produkcji jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 65 % ogólnej powierzchni gminy. Warunki glebowe sprzyjają uprawie zbóż i warzyw. Jest to znane w całej Polsce tzw. zagłębie kapusty brukselskiej i kalafiora. Grunty orne zajmują 66,2% powierzchni gminy. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Ilość gospodarstw rolnych wynosi 1370 przy średniej powierzchni gospodarstwa 5,5 ha. W gminie brak gospodarstw specjalistycznych oraz grup producenckich. Jest tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne („Kalatówka”). Inwestycje: Główne inwestycje na terenie Gminy Młodzieszyn w ciągu ostatnich lat to budowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej , sieci kanalizacyjnej, przebudowy dróg gminnych, oraz budowy świetlic wiejskich we wsiach Kamion, Witkowice, Stare Budy. W 2000r została oddana do użytku obwodnica Młodzieszyna w ciągu drogi krajowej nr 50.

Historia, dziedzictwo i kultura: Pierwsza wzmianka o Młodzieszynie pochodzi z dokumentu księcia Bolesława III z 1349 roku. W 1464 roku kościół w Młodzieszynie otrzymał lokację. Fundatorem kościoła był Książe Mazowiecki Jan. Szczególnie pomyślny okres dla rozwoju Młodzieszyna to wiek XVI. Sytuacja ekonomiczna wsi uległa pogorszeniu po wojnie i zniszczeniach dokonanych przez Szwedów. W 1850 roku powstała tu cukrownia, która stała się jednym z największych zakładów przemysłowych w powiecie. Do dziś zachowały się dwa budynki mieszkalne dla robotników oraz część zabudowań fabrycznych. Obszar ten leżący przy ujściu Bzury do Wisły wielokrotnie stawał się miejscem działań wojennych. W okresie I Wojny Światowej toczyły się w tym rejonie walki pozycyjne nad dolną Bzurą, z tego okresu pochodzą liczne cmentarze znajdujące się w rejonie Młodzieszyna. We wrześniu 1939 roku, w czasie Bitwy nad Bzurą, teren Gminy Młodzieszyn stał się znów miejscem krwawych zaciętych walk. Trwająca blisko dwa tygodnie bitwa toczona wzdłuż Bzury od Łęczycy aż do Kamiona była największym polskim działaniem ofensywnym w wojnie obronnej 1939 roku. Uczestniczyło w niej ponad 150 tys. Żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” pod wspólnym dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Dziedzictwo i kultura . Zabytki w gminie Młodzieszyn: -Zespół dworsko – parkowy w Młodzieszynie z XIXw. -Zespół dworsko – parkowy w Witkowicach z XIXw. -Zespół dworsko – parkowy w miejscowości Janów – Ruszki z pierwszej połowy XIXw. -Cmentarz rzymsko- katolicki w Mistrzewicach. -Cmentarz rzymsko- katolickiz II Wojny Swiatowej w Juliopolu. -Cmentarz wojenny z II Wojny Światowej w Radziwiłce. -Cmentarz wojenny z II Wojny Światowej w Rokicinie. -Cmentarz żołnierzy niemieckich z I Wojny Światowej w Janowie. Na terenie gminy znajdują się dwa kościoły: -w Młodzieszynie, w kościele znajduje się krucyfisk pochodzący z Norymbergii z XVIIw i zabytkowa monstrancja z tego okresu. -w Kamionie; obok kościoła znajduje się drewniana zabytkowa dzwonnica z I połowy XIXw.

 
 
 
 
Liczba wyświetleń: 111