]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nowa Sucha

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Nowa Sucha

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha

tel. (46) 861 20 51, fax (46) 861 20 51

e-mail: gmina@nowasucha.pl

Strona www: www.nowasucha.pl/

Powierzchnia: 90,34 km2

Liczba mieszkańców: 6 500

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina położona jest w województwie mazowieckim, w południowej części powiatu sochaczewskiego, w odległości 60 km od Warszawy. Zajmuje 12,36 % powierzchni powiatu. Leży w dolinie rzeki Bzury oraz jej dopływów, dwóch mniejszych rzek: Suchej i Pisi.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na atrakcyjność inwestycyjną terenu wpływa usytuowanie gminy. Położona jest ona w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim przy granicy województwa łódzkiego, w odległości 50 km od Warszawy, 70 km od Łodzi i 60 km od Płocka, graniczy z miastem Sochaczew. Obszar gminy przecinają najważniejsze szlaki komunikacyjne Polski: Magistrala Kolejowa Wschód-Zachód · droga krajowa nr 2 · droga krajowa nr 50 · droga wojewódzka nr 705 W odległości zaledwie 5 km od granicy gminy na przecięciu autostrady A2 z drogą krajową nr 50 znajduje się węzeł komunikacyjny Wiskitki. Na obszarze gminy występuje rozbudowana sieć dróg powiatowych oraz gminnych. Gmina posiada dogodne połączenie kolejowe, zlokalizowane są tu dwa przystanki kolei podmiejskich umożliwiające bezpośredni dojazd do Warszawy. W Sochaczewie znajduje się bocznica kolejowa. Również bliska odległość od 3 międzynarodowych portów lotniczych: Warszawa (50 km), Łódź (70 km) i Modlin (60 km) wpływa na atrakcyjność gospodarczą. Obszar gminy w całości objęty jest siecią wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną, a w części kanalizacją sanitarną. W bieżącym roku rozpocznie się budowa gazociągu. Gmina Nowa Sucha położona jest w dorzeczu rzeki Bzury. Tereny gminy są łatwe do zagospodarowania ze względu na równinne ukształtowanie powierzchni, występowanie słabych gleb i niski poziom wód gruntowych. Dla całego obszaru uchwalone jest Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. W przygotowanej ofercie inwestycyjnej znajdują się tereny, dla których aktualnie tworzy się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tereny, które można odpowiednio zagospodarować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz obiekty, które można wykorzystać na różne cele inwestycyjne.

Historia, dziedzictwo i kultura: We wrześniu 1939 roku na terenie Gminy Nowa Sucha toczyły się krwawe walki z niemieckim najeźdźcą podczas Bitwy nad Bzurą, która przeszła do historii Polski jako największe starcie w dziejach oręża polskiego. Fragment tej bitwy rozegrał się w naszej okolicy w rejonie Kozłowa Szlacheckiego, Nowego Kozłowa Pierwszego, Nowego Dębska i Brak.

Kościół Kurdwanów Kościół Kurdwanów
Liczba wyświetleń: 45