]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Rybno

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Rybno

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

tel. (46) 861 14 38, fax (46) 861 14 38

e-mail:

Strona www: www.gminarybno.com

Powierzchnia: 7 274,02 km2

Liczba mieszkańców: 3 494

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Rybno położona jest w południowozachodniej części powiatu sochaczewskiego i zajmuje powierzchnię 7 274.02 ha co stanowi 9.96 % powiatu. W skład administracyjny gminy wchodzi 24 sołectwa. Gmina Rybno położona jest w centralnej części kraju, na południowo-zachodnich obrzeżach województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z gminami: Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew, Nowa Sucha, Kocierzew. W nowym układzie administracyjnym należy do powiatu sochaczewskiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina posiada dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą. Uzyskiwane wysokie plony zbóż w większości przeznaczane są na pasze. Zarysowuje się wysoki stopień specjalizacji w produkcji trzody chlewnej i bydła. W obsadzie zwierząt na 100 ha w trzodzie chlewnej gmina przewyższa ponad 100% powiat sochaczewski i region mazowiecki, natomiast w bydle znacznie przekracza wskaźniki regionalne i krajowe. Niektóre wsie szczególnie wyspecjalizowały się w poszczególnych kierunkach produkcji. Hodowla trzody chlewnej koncentruje się głównie we wsiach; Złota , Jasieniec, Józin.Natomiast hodowla krów mlecznych koncentruje się głównie we wsiach: Józin, Jasieniec,Koszajec, Erminów. Na wysokim poziomie prowadzona jest również produkcja sadownicza w ramach Integrowanej Produkcji Owoców głównie we wsiach: Rybno, Jasieniec, Wężyki, Szwarocin, Aleksandrów, Karolików Rybnowski, Kamieńszczyzna.

Historia, dziedzictwo i kultura: Nazwa Rybno ma cechy topograficzno - kulturowe i w tym brzmieniu występuje na terytorium Polski w około 20 przypadkach. Miejscowość pod Sochaczewem wzięła swą nazwę zapewne od obszaru, którego rzeki i strumienie obfitowały w ryby. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstało. Po raz pierwszy Rybno poświadczone jest w 1368 roku w dokumencie wystawionym przez księcia mazowieckiego Ziemowita III w Sochaczewie, mówiącym o konieczności płacenia dziesięciny.Wedle prawdopodobnych przekazów kościół parafialny w Rybnie istniał już w 1363 roku. Wszystko wskazuje, że fundatorami byli właśnie Rybińscy. Można przyjąć, że osada powinna istnieć już około 1344 roku. Kolejne wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z lat 1418-1420. Rozwijała się ona dość szybko, oddziałując pozytywnie na inne ośrodki religijne. Niestety częste pożary niszczyły osadę. Taki los spotkał także pierwotny drewniany kościół.W 1672 roku Rybno nabyli Zabłoccy z herbu Łada, a w 1789 roku cześnik gostyniński Stanisław Zabłocki osadził w swych dobrach kolonistów niemieckich. Na miejscowym cmentarzu spoczywa także 1586 żołnierzy z armii „Poznań” i „Pomorze” poległych w II wojnie światowej, w walkach nad Bzurą (16-20 września 1939 roku). Spoczywają tu także żołnierze 55 Pułku Piechoty Leszna Wielkopolskiego zamordowani przez Wermacht. Cmentarz parafialny wedle wszelkiego prawdopodobieństwa założony został w 1829 roku.

Liczba wyświetleń: 29