]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Rynek 1
27-320 Solec Nad Wisłą

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r

 • Ogólny opis
  ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r
 • Opis skrócony

  Każdy ma prawo do wglądu do archiwalnych mpzp i uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki kiedy plan obowiązywał.

 • Wymagane dokumenty
  1. wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem inwestycji – 1 egz.

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  7 dni
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości:

  Za wydanie zaświadczenia – 17zł

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Skargi i wnioski

  -------------------

  Informacje dodatkowe

  • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
  • Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  • Opłata wnoszona jest przy złożeniu wniosku
  • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

  Numer konta bankowego Urzędu:

  PKO Bank Polski SA   Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
  4. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  5. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  6. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość

  Słowa kluczowe

  ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MPZP OBOWIĄZUJĄCEGO do 31 grudnia 2003r

  Miejsce składania dokumentów

  URZĄD GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

  Uwagi

  WNIOSEK OPŁATA

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292