]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Repki

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Repki

ul. Parkowa 7
08-307 Repki

telefon: 257875023
fax: 25 787 50 66

http://www.repki.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

 • Ogólny opis
  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)
 • Opis skrócony
  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)
 • Wymagane dokumenty
  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wg wzoru (wniosek 10A)
  2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  1.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – wg wzoru (wniosek 10B)
  2.Kopia mapy zasadniczej.

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  14 dni od daty złożenia wniosku (odbiór osobisty pok.212)

  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  7 dni od daty złożenia wniosku (odbiór osobisty pok.212)
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku
  Bez opłat
  Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  17 zł – w kasie urzędu lub na konto Bank PEKAO SA Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Skargi i wnioski

  ----------------------

  Informacje dodatkowe

  • Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
  • Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
  • Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
  • Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
  • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu (zawiadomienia lub zaświadczenia) pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

  Podstawa prawna

  1. •Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.). •Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125). •Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). •Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2010 r., poz. 1287 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Geodezja i Kataster - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

  Kategorie życiowe

  1. Budowa
  2. Inwestycja
  3. Działalność gospodarcza
  4. Ewidencja
  5. Nieruchomość
  6. Infrastruktura

  Słowa kluczowe

  USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

  Miejsce składania dokumentów

  URZĄD GMINY REPKI

  ul. Parkowa 7

  08-307 Repki

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1439624