]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Szydłowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Szydłowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

tel. (23) 655 40 84, fax (23) 654 93 28

e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl

Strona www: www.szydlowo-maz.pl

Powierzchnia: 123 km2

Liczba mieszkańców: 4 744

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Szydłowo leży w północno- wschodniej części powiatu mławskiego, W 29 miejscowościach (27sołectw) zamieszkuje 4744 mieszkańców. Jest to region typowo rolniczy, w której użytki rolne stanowią 9684 ha, grunty orne 7177 ha, użytki zielone 2388 ha, sady 19 ha i lasy 1669.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Przeważają małe gospodarstwa rodzinne, których powierzchnia wynosi od 5-15 ha. Tylko 4 gospodarstwa mają powierzchnię powyżej 50 ha, W gminie działają 3 większe zakłady pracy: „Curtis”, TECH- POM Krzywonoś i Zakład Wylęgu Drobiu Pawłowo. Jedynymi surowcami mineralnymi występującymi na terenie gminy są surowce liściaste i kruszywa naturalne. Udokumentowane złoża kruszywa związane są ściśle z formami morfologicznymi- ozem dębskim morena czołową- Sławogóra. Obecnie mówić możemy o trzech głównych złożach: złożu iłów warwowych „Mława”, złoża kruszywa naturalnego, piasku ze żwirem- Dębsk i Sławogóra.

Historia, dziedzictwo i kultura: Szydłowo to gmina z tradycjami i długą historią. Na terenie wsi są ślady osady z początku okresu kultury łużyckiej tj. ok. roku 1200 p.n.e. Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z końca XIV wieku. Każdy, kto przyjedzie do gminy Szydłowo może zobaczyć ciekawe zabytki. - w Szydłówku jest dwór wybudowany w 1884 roku dla Karola Reinharda właściciela folwarku i cegielni, - w Garlinie zachował się w bardzo dobrym stanie wiatrak typu koźlak; - we wsi Kluszewo dworek wybudowany na początku XX wieku, - we wsi Kozły- Janowo zbudowany w latach 20 XX wieku dworek otoczony jest malowniczym parkiem prze który przepływa rzeka, a w zachowanym w stanie naturalnym bagienku nie brakuje okazów przyrodniczych. Uroku temu miejscu dodaje widoczny w tle sosnowy las. - we wsi Sławogóra Stara stoi jeszcze i jest zamieszkały czworak dworski zbudowany w 1939 roku, Nie brakuje też malowniczych przydrożnych kapliczek i krzyży na kamiennych cokołach zbudowanych przez miejscową ludność jeszcze w XIX wieku.

 Urząd Gminy Szydłowo Urząd Gminy Szydłowo
Liczba wyświetleń: 19